Thanh toán

  • Khách hàng tại Hà Nội: Thanh toán tiền hàng và tiền vận chuyển cho nhân viên giao hàng hoặc chuyển khoản.
  • Khách hàng ở ngoại thành Hà Nội và các tỉnh khác: Chuyển khoản tiền hàng, thanh toán tiền vận chuyển cho bên vận chuyển.

Thông tin tài khoản: Số TK: 0011 0040 25663( Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch- Chủ TK: Hoàng Phương Thảo)